Samenwerking

Autisme Steunpunt Apeldoorn De Zonnehoek 
Gerda is ook werkzaam bij De Zonnehoek in Apeldoorn. Dit steunpunt geeft met name consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

Het Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met ASS.
Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.
Gelijk naar de website? Klik op het logo.